Indvandring

EU: Mere censur for at “beskytte” dig

By  | 

Fra Gatestone Institute:

  • Der ser ud til at være en enorm kløft mellem EU’s erklæredebekymring for europæernes sikkerhed – som den er udtrykt i en-times-reglen – og EU’s faktiske afvisning af at sikre europæernes sikkerhed i verden uden for internettet. Konsekvensen heraf er, at europæerne, der bliver manipuleret af et uigennemsigtigt system, hverken sikres på nettet eller uden for nettet. Hvad nu, hvis det pågældende indhold forsøger at advare offentligheden mod terrorisme, sådan som man allerede har set?
  • På trods af disse kendsgerninger – herunder, at kvinder i mange boligområder i europæiske byer ikke længere kan færdes sikkert på gaden – har EU standhaftigt nægtet at standse tilvandringen af migranter. Det er derfor vanskeligt at tage EU-Kommissionens påstand om, at EU-borgernes sikkerhed på nettet og uden for nettet har “højeste prioritet”, alvorligt. Hvis det havde været tilfældet, hvorfor lukker Europa så ikke ganske enkelt grænserne? EU sagsøger i stedet EU-lande – Polen, Ungarn og Tjekkiet – der nægter at udsætte deres borgere for fare ved at acceptere de migrantkvoter, som EU tildeler dem.

  • Ultimatummerne fra EU indregner ikke erfaringerne fra en ny undersøgelse, der viser, at den andenvigtigste faktor for muslimers radikalisering, næst efter islam i sig selv, er omgivelserne, det vil sige moskeer og imamer, som muslimer henvender sig til og stoler på. Selv om internettet tydeligvis spiller en rolle i radikaliseringsprocessen, viste undersøgelsen, at personlige møder var vigtigere, og at dawa, missionering for islam, spiller en vigtig rolle i processen.

Den 1. marts gav Europa-Kommissionen – den ikke-valgte udøvende del af EU – udbydere af sociale medier besked på at fjerne ulovligt terrorindhold på internettet inden for en time. I modsat fald risikerer de at blive ramt af EU-lovgivning på området. Ultimatummet var del af et nyt sæt henstillinger, der vil berøre alle former for “ulovligt indhold” på internettet, “fra terrorindhold, tilskyndelse til had og vold, materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, forfalskede produkter og brud på ophavsretten”.

EU-Kommissionen bekendtgjorde: “Eftersom terrorindhold er mest skadeligt i de første timer, efter det er blevet lagt på internettet, bør alle udbydere som hovedregel fjerne et sådant indhold inden for en time.”

Læs hele artiklen her

Læs også

Deltag i debatten

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *