Indvandring

Dagens Tweet: Et land kan IKKE være kristent

By  | 

Dagens Tweet kommer fra Enhedslistens Pelle Dragsted.

 

Det er vist en OMMER Pelle Dragsted. Et land kan næppe kalde sig et land uden en grundlov. I den danske grundlov fremgår det således at:

§4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten
Folkekirken skal være evangelisk-luthersk, hvilket vil sige, at den skal bygge på Bibelen, de tre oldkirkelige bekendelser samt den augsburgske bekendelse og Luthers lille Katekismus. Denne evangelisk-lutherske folkekirke skal ifølge paragraffens anden del understøttes af staten.

§6: Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke
Regenten har i modsætning til landets øvrige borgere ikke religionsfrihed, men skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Dette gælder ligeledes eventuelle stedfortrædere.

§66: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov
Den såkaldte ’løfteparagraf’ vidner om, at grundlovsfædrene havde et ønske om, at folkekirkens forfatning skulle ordnes ved lov.

Læs også