Finans

Danmark har 2 kedelige verdensrekorder – Du kender allerede den ene, men kender du også den anden?

By  | 

Det er velkendt for mange, at vi i Danmark har verdens højeste skattetryk. Det vil sige at vi er det land i verdenen, hvor SKAT beslaglægger allermest fra sine borgere, og i Danmarks tilfælde er den andel langt over halvdelen af den løn du møjsommeligt knokler for.

Du står tidligt op, kommer sent hjem, og i ganske korte øjeblikke af en typisk uge, har du så sammen med din familie, venner og hobbyer – og krummerne som står på bunden af din lønseddel.

De krummer på bunden af lønsedlen som skal holde din familie igang, sætte til side til opsparing, til alderdommen (for den får du næsten ikke noget tilskud til når du bliver gammel, da de penge SKAT har beslaglagt fra dig i løbet af et langt arbejdsliv allerede er brugt når du når dertil) – og til at betale den massive gæld du har sat dig i for at købe et middelklassehus.

Heldigvis er du ikke alene.

I de senere år har vi hørt om alle de ulykker som som bl.a. de Sydeuropæiske lande  – Italien, Grækenland, Spanien o.a. oplever på grund af stor offentlig gæld. Danmark er en duks i den sammenligning da vi p.t. kun har et offentligt gældsniveau på ca. 53% af Bruttonationalproduktet (BNP), i sammenligning har Italien f.eks. en offentlig gæld på ca. 158% af BNP.

Artiklen fortsætter under tabellen

 

Men det er desværre kun halvdelen af sandheden medierne og Staten fortæller os.

Danskerne er verdens 2. mest forgældede folk – kun overgået af Schweiz.

Danskerne har fordoblet deres gæld siden 90’erne – primært båret af eksplosionsagtige stigninger i huspriserne. Danskerne har i dag en samlet privatgæld på 123% af Bruttonationalproduktet (BNP) kun overgået af Schweiz med 127% af BNP.

Til sammenligning har Italiens befolkning blot en gæld på 41% af BNP og Grækenlands befolkning en gæld på 61% af BNP og Euro zonen samlet har et gældsniveau på 59%

Dermed er danskerne placeret i en yderst kritisk og risikabel situation i det øjeblik renterne begynder at stige igen. Modsat Schweizerne som også har et højt gældsniveau, så har Schweiz kun et samlet skattetryk på 35% mod Danmarks 53% – dvs. Schweizerne har relativt set langt større råderum og mulighed for at vedligeholde deres privatgæld end danskerne har når renterne begynder at stige, da Staten gennem skatter og afgifter tager en langt større del af lønnen end Staten i Schweiz.

Artiklen fortsætter under tabellen

Danmark bør nærmere sammenlignes med de Sydeuropæiske lande og ikke med Tyskland, Sverige og Norge

Lægger man hhv. offenligt gæld og privatgæld sammen i forhold til BNP giver det et meget anderledes indtryk end vi ellers får at vide.

Samlet gældsniveau Offentlig gæld + Privat gæld

Grækenland 242%
Italien 199%
Spanien 183%
Danmark 176% af BNP

Sverige 146%
Norge 138%
Tyskland 131%

Sænk skattetrykket og skab ny dynamik og ansvarlighed

Når renterne begynder at stige, vil priserne begynde at falde tilbage til et realistisk niveau. Som tommelfingerregel vil priserne falde 5-10% for hvert procentpoint renten stiger. Derfor bør regeringen omgående igangsætte omfattende skattereformer som letter det samlede skattetryk i Danmark, således at danskerne får et større råderum i økonomien, til både at have mere at stå imod med i krisetider, og til at forbruge mere således at der samtidig kommer mere gang i økonomien.

Skattetrykket i OECD

 

Læs også