Indvandring

Danmarks Statistik: Eksplosiv stigning i volds- og seksualforbrydelser

By  | 

Siden 4. kvartal 2015 hvor migrantkrisen brød ud, er antallet af anmeldte volds- og seksualforbrydelser eksploderet.

STRAKS-OPBREMSNING: På ryggen af den ukontrollerede migrantkrise begynder der nu at tegne sig konturerne af en frygtet og bekymrende udvikling. Danmarks Statistik har offentliggjort tallene for 3. kvartal 2016 dækkende anmeldte volds- og seksualforbrydelser.

Hvis du har indtrykket af at vold og voldtægter fylder mere i medierne end tidligere, er det måske ikke helt forkert. Finanz.dk kan nu afsløre at de reelle tal er steget eksplosivt over de seneste 12 måneder målt på kvartal-på-kvartal.

Kilde: Danmarks Statistik

Målt på gennemsnitlig udvikling i perioden 2007 t.o.m. 2. kvartal 2015 og sammenligninger tallene med udviklingen fra og med 3. kvartal 2015 og t.o.m. 3. kvartal 2016 er tallet for anmeldte seksualforbrydelser som dækker over voldtægter og voldtægtsforsøg steget med 48%.

Målt på gennemsnitlig udvikling i perioden 2007 t.o.m. 2. kvartal 2015 og sammenligninger tallene med udviklingen fra og med 3. kvartal 2015 og t.o.m. 3. kvartal 2016 er tallet for anmeldte voldsforbrydelser som dækker over voldtægter og voldtægtsforsøg steget med 16%.

Tidligere Justitsminister Søren Pind erklærede stolt kort før den nye regering blev en realitet, at kriminaliteten er faldende i Danmark. Det er for så vidt også rigtigt. Problemet er bare, at det er i bedste fald en fortielse af væsentlig information, og i værste fald ren manipulation og røgslør over de faktiske forhold.

Der er afgørende forskel på den enkeltes følelse af tryghed og sikkerhed i forhold til om du får stjålet din cykel, eller din datter bliver voldtaget eller det der er værre. Det mente den daværende Justitsminister tilsyneladende ikke var væsentligt at få med i billedet.

 

Kilde: Danmarks Statistik

Grænsekontrol løser ikke alle problemer, men det er første og helt afgørende skridt for opretholdelse af sammenhængskraften og sikkerheden i samfundet, at der bliver sat en prop i hullet nu. Stikprøvekontrollen har vist sig være et effektivt redskab i at reducere den ulovlige migration, men det er stadig kun stikprøvekontrol og der er masser af muligheder for at ulovlige migranter at krydse grænsen ubemærket. Det er velkendt at der er tusindvis af uregistrerede migranter og et stort antal afviste asylansøgere som stadig opholder sig i landet, men som ingen myndighed har styr på. Til sammenligning skal det samme tal tælles i hundredetusindvis i vores naboland Tyskland.

Foreløbig er det kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som plæderer for permanent grænsekontrol. Meningsmålinger viser gang på gang at der er opbakning for permanent grænsekontrol.

Hvornår begynder Regeringen at lytte til befolkningen, sit nuværende parlamentariske grundlag og ikke mindst Nye Borgerlige som spåes stor fremgang ved næste valg?

 

 

Læs også