Finans

Er Nationalbanken længere med E-Kroner end vi ved?

By  | 

I et nyligt interview bragt på Bloomberg med Lars Rohde Direktør for Danmarks Nationalbank, erkender han at Danmark undersøger mulighederne for udstedelse af en egentlig digital E-Krone.

E-kroner er sammenlignelige med Bitcoins, dog med den markante forskel at Bitcoins er et autonomt og 100% anonym valuta og derfor ikke overvåget eller styret af centralbanker eller stater, hvor en fremtidig E-krone vil repræsentere den diametrale modsætning – altså total kontrol og overvågning over det enkelte individ.

Lars Rohde priser mulighederne velkomne herunder lave transaktionsomkostninger og kriminalitetsbekæmpelse i forhold til at opretholde mønt og seddel systemet. Han beretter også at de primære overvejelser ikke går så meget på teknologien, men på de implikationer der vedrører privatliv og overvågning.

Det er kun få uger siden at seddelproduktionen endegyldigt blev lukket ned i Nationalbanken og outsourcet til Finland for at spare en mindre millionbeløb. En væsentlig offentlig bevågenhed om emnet og de konsekvenser det bl.a. har ved at lukke ned for produktionskompetencer som endegyldigt ikke kan genetableres har ikke rykket ved beslutningen.

Spørgsmålet er så om argumentet for at lukke seddelproduktionen ned, kun bunder i ønsket om at nedbringe omkostninger?

Vi kunne fornylig se, at allerede nu har Danmarks Statistik adopteret E-Kroner i deres månedlige statistikker om indeståender i danske pengeinstitutter. Dette kan bekræfte at Nationalbanken og staten er langt længere i forberedelsen af indførelse af E-Kroner end vi måske går og tror – vel at mærke uden en ordentlig og åben offentlig debat om de konsekvenser det har.

E-Kroner kan måske være en god idé som et supplement til eksisterende betalingsformer, men er du parat til at lade banker, supermarkeder, butikker og Staten følge dig i enhver form for transaktion du foretager dig?

Er du også parat til at afgive enhver form for privatliv til de samme? Der er masser af transaktioner som er helt legitime, men vi som mennesker ikke ønsker at delagtiggøre andre i.

Hvad synes du? Deltag i debatten forneden.

 

Læs også