Indvandring

Europas Voksende Muslimske Befolkning

By  | 

Befolkningsfremskrivning viser at muslimers andel af Europas befolkning vil vokse – selv uden fremtidig migration.

PEW Research Center publicerede sidste år en omfattende undersøgelse og prognose af udviklingen i den muslimske befolkning i Europa. PEW Research Center arbejder med 3 hovedscenarier som alle tager udgangspunkt i det nuværende niveau af migration og størrelsen af den muslimske befolkning i Europa.

I de senere år har Europa oplevet en rekord invandring af asylansøgere, som flygter fra konflikter i Syrien og andre muslimskdominerede lande. Denne bølge af muslimske migranter har startet en ophedet debat om immigration og sikkerhedspolitik i adskillige lande, og har rejst spørgsmålet om det fremtidige antal muslimer i Europa.

For at se hvordan størrelsen af Europas muslimske befolkning muligvis ændrer sig i de kommende årtier, har Pew Research Center lavet 3 scenarier som varierer afhængig af fremtidigt niveau af migration. Disse projekteringer er ikke forudsigelser for hvad der vil ske i fremtiden, men nærmere prognoser af hvad der kan ske under forskellige omstændigheder.

Udgangspunktet for alle 3 scenarier for den muslimske befolkning i Europa (28 lande + Norge og Schweiz) er fra midten af 2016, som er estimeret til 25,8 millioner eller 4,9% af den totale befolkning. En stigning fra 19,5 million (3,8%) i 2010.

Scenarie 1

Selv hvis al migration til Europa blev stoppet øjeblikkeligt og med et permanent stop – vil den muslimske befolkning i Europa stadig forvente at stige fra nuværende niveau på ca. 4,9% til 7,4% i 2050. Det vil ske på grund af den lavere gennemsnitsalder som ligger 13 år under den øvrige befolkning, og en højere fertilitetsrate, som er 1 barn mere pr. kvinde i gennemsnit i forhold til Europæerne.

Scenarie 2

Et andet “medium” migrations scenarie viser at al flygningestrøm vil stoppe i midten af 2016, men at nuværende “almindelige” niveau er migration til Europa vil fortsætte. Under disse forudsætninger, vil den muslimske befolkningsgruppe udgøre 11,2% af Europas befolkning i 2050.

Scenarie 3

Det tredje scenarie “Høj” migration projekterer det rekordhøje migrationsniveau fra 2014 til 2016 til at fortsætte i fremtiden med den samme religiøse komposition i tillæg til den alminde indvandring. I dette scenarie vil den muslimske andel vokse til 14% af Europas befolkning i 2050 – Næsten en tredobling af det nuværende niveau, men stadig betragteligt under den kristne befolkningsgruppe og den ateistiske befolkning (befolkning uden tro).

Scenarie 1 udvikling i muslimsk befolkning i Europa – Udgangspunktet er fuldt stop for indvandring

Scenarie 2 “medium” udvikling i muslimsk befolkning i Europa – Udgangspunktet er stop for masseindvandring, men almindeligt niveau for indvandring fortsætter

 

Scenarie 3 “høj” udvikling i muslimsk befolkning i Europa – Udgangspunktet er at masseindvandringen fortsætter

 

Du kan læse hele analysen her hos PEW Research Center

Læs også