Finans

FORBERED DIG PÅ STIGENDE BOLIGUDGIFTER: Den tyske 10 årige fortsætter sit vilde udbrud

By  | 

Siden midten af december 2017 er den 10 årige tyske statsobligation steget fra niveauet omkring 0,3% til idag 0,74%. En stigning der ikke lyder af meget, men der er tale om en stigning på knap 150%. De stigende renter vil uden tvivl påvirke de danske renter, og dermed vil de danske boligejere mærke skiftet i obligationsmarkedet direkte på pengepungen.

Vi har tidligere skrevet om de kunstigt lave renter og de store risici det medfører, i form af kunstigt høje værdier i ejendom, aktier og obligationer som du kan læse mere om her Det Store Rentebedrag.

 

 

Lån for 800 milliarder med VARIABEL rente

Udtræk fra danmarks statistik viser at danske husejere og ejere af lejligheder fortsat er voldsomt eksponeret mod stigende renter. Grafen nedenfor viser at realkreditinstitutterne har udlån med variabel rente for godt 800 milliarder kroner, mens lån med fast rente ligger på 650 milliarder.

 

 

Største lånegruppe er fortsat UDEN afdrag og MED variabel rente

Den største gruppe af lån er fortsat realkreditlån uden afdrag og med variabel rente. Ialt står denne gruppe for cirka 525 milliarder kroner. Tendensen har været svagt stigende det seneste år. Samtidig er gruppen af lån med afdrag og fast rente også stigende, hvilket tyder på at långivere i højere grad er begyndt at rådgive om fastforrentede lånetyper.

 

Ifølge Bolius stiger nettoydelsen mellem 23% og 100% ved en rentestigning på 3 procent point. Nedenfor kan du se en oversigt over de forhøjede nettoydelser baseret på et lån på 2,5 million.

 

Stigende rente betyder fald i huspriserne

Som tommelfingerregel regner man med at for hver procent point stigning renten stiger falder huspriserne 5-10%, hvilket kan blive til voldsomme fald ved en normalisering af renten for boligejerne. Til gengæld vil førstegangskøbere nyde godt at lavere priser og lavere gældsætning, mod en lidt højere ydelse.

 

 

 

Læs også