Samfund

Nye måling fra Europa Parlamentet: Et flertal af danskerne JUBLER over EU

By  | 

Ifølge en propaganda artikel bestilt og betalt af EU Parlamentet og viderebragt af det EU elskende og statsstøttede, manipulerende og løgnagtige TV2, jubler nu et flertal af danskerne over EU.

Et flertal af de adspurgte danskere mener desuden, at EU bør spille en større rolle på en række områder: herunder kampen mod terror (72 procent), bekæmpelse af skattesvig (76 procent), miljøbeskyttelse (74 procent) og bekæmpelse af arbejdsløshed (59 procent). Det svarer til EU-gennemsnittet, hvor især bekymringen for terror ligger højt på listen over borgernes prioriteter for EU.

– Resultaterne tydeliggør, at Europas borgere forventer, at EU reagerer med én stemme i håndteringen af borgernes meget presserende bekymringer, der er udløst af de nylige omvæltninger på den internationale scene, som har gjort verden mere usikker og farlig, siger Tajani.

Til den opmærksomme læsers information kan vi nedenfor opsummere danskernes holdning til EU spørgsmål når de rent faktisk bliver spurgt..

1972: Folkeafstemning om medlemskab

Her blev det et JA

1986: Fællesakten

Her det et JA

1992: Maastricht-traktaten

Her blev det et NEJ

1993: Edinburgh-aftalen (de 4 forbehold)

Her blev det et JA

1998: Amsterdam-traktaten

Her blev det et JA

2000: Den store euro-afstemning

Her blev det et NEJ

2014: Patentdomstolen

Her blev det et JA

2015-2016: Det danske retsforbehold

Her blev det et NEJ

Læs hele artiklen her

Læs også