Samfund

OECD: Der er et yndigt land DEL 2

By  | 

Danskerne er de mest gældssatte blandt OECD landene. Størstedelen af gælden er bundet i boligprisboblen. Blot mindre rentestigninger vil medføre voldsomme prisfald landet over og en tilbagevenden til et normalt renteniveau i 4-6% niveau vil medføre et decideret blodbad på boligmarkedet med uoverskuelige konsekvenser til følge for hele samfundet.

Danskernes gæld er den størsete blandt OECD landene. Med et konstant faldende renteniveau siden 1970’erne er bunden nu nået med 0-renter og minus renter. Vi bør derfor forvente at renteniveauet langsomt vil stige mod en normalisering i de kommende år.

Når prisboblen på boligmarkedet igen sprænger, vil danskerne også være det folkefærd med færrest likvide midler på kontoen til at stå imod med. Denne cocktail vil bringe Danmark ind i en grad af depression der ikke er set før.

1 procent stigning i renterne vil som tommelfingerregel medføre 5-10% prisfald på boligmarkedet. Dvs. en tilbagevenden til normale tilstande fra nuværende niveau til omkring 5% kan medføre prisfald på 30-50%.

Som det fremgår af grafen ovenfor, ligger danskerne i bunden af OECD når man måler på de frie likvide midler i forhold til samlede aktiver. Risikoen med dette, er at mange danskere har penge bundet i aktier og ejendom. En krise på boligmarkedet vil medføre store boligprisfald, men vil have store afsmittende effekter på aktiemarkederne osv. og dermed vil den samlede formue reduceres voldsomt i en krise.

Lande med lavere skatteniveau har typisk en befolkning med større likvide beholdninger.

Deltag i debatten nedenfor

 

 

Læs også